Dünya Demokrasi Tarihi

Türkçe

Giriş

Demokrasi, insan hakları için mücadele edenlerin hedefi olmuştur. Dünya tarihinde, birçok ülkede demokratik yönetimler kurulmuştur. Bu makalede, dünya demokrasi tarihi hakkında bilgi vereceğiz.

Antik Dönem

Demokrasi kelimesi, Yunanca'da "halkın yönetimi" anlamına gelir. Antik Yunanistan, demokrasinin doğduğu yerdir. Milattan Önce 5. yüzyılda, Athene'de insanlar, yöneticilerini seçerlerdi ve belli bir süre sonra bu yöneticilerin yerine yenileri gelirdi. Bu sistem, daha sonraki demokrasiler için bir model oluşturdu.

Orta Çağ Dönemi

Orta Çağ'da, Avrupa'da çoğu ülkeler krallık yönetimindeydi. Ancak İngiltere, Magna Carta ile kısmen demokratik bir düzenleme oluşturmuştur. Magna Carta, kralın yetkilerini sınırlandırmış ve adaleti sağlamak için bağımsız mahkemelerin kurulmasını sağlamıştır.

Ayaklanmalar Dönemi

18. yüzyılda, Amerika'da ve Fransa'da devrimler gerçekleşti. Bu devrimler, halkın özgürlüklerini ve haklarını talep ettiği ve kölelik gibi haksız uygulamalara son verildiği sonucunu doğurdu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1787'de kabul edilen anayasada, kanun yapmak için iki kanatlı bir kongre oluşturuldu ve bireysel hakların korunması için birçok madde eklendi.

Modern Dönem

20. yüzyılda, dünyanın birçok ülkesinde, demokratik yönetimler kuruldu ki bunların arasında İsviçre, İsveç, Avusturya, Almanya, İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkeler yer alır.

İsviçre

İsviçre, Avrupa'da demokrasinin en güçlü olduğu ülkedir. İsviçre'de, insanlar kendi yönetimlerinin kararlarını alırlar ve çoğunluk oy alır. Birçok İsviçre vatandaşı, genellikle referandum yoluyla, hükümet kararlarını belirlemede büyük rol oynar. Bu da, İsviçre'nin demokratik yapısının bir tezahürüdür.

Amerika Birleşik Devletleri

1776'da, Amerika Birleşik Devletleri, bağımsızlıklarını ilan edip, bir demokratik cumhuriyet olarak kuruldu. ABD için, çoğulculuk, yapıcı eleştiri ve genel oylama gibi özellikler, dünyada kendine özgü bir demokrasi modeli olarak kabul edilir.

İngiltere

İngiltere, dünyadaki en eski demokratik sistemlere ev sahipliği yapar. İngiltere'de, kraliyet ailesi hükümetin bir parçasıdır, ancak siyasi iktidar, halkın seçtiği vekiller tarafından temsil edilir.

Demokratik İlkeler

Demokrasi, vatandaşların özgürce seçim yapma hakkı da dahil olmak üzere çeşitli ilkeleri içerir. Temel özellikleri, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, haklar ve özgürlüklerdir .

Yargı Bağımsızlığı

Yargı bağımsızlığı, yargıcın hükümetten bağımsız olarak karar vermesi anlamına gelir. Adil bir yargılama, yargıcın hükümet veya diğer taraflarla bağlantısız olması anlamına gelir.

İfade Özgürlüğü

İfade özgürlüğü, vatandaşların istedikleri gibi düşünme, konuşma ve yazma hakkına sahip olmalarıdır. Demokrasilerde, insanların yaptıkları eleştirileri ifade etme özgürlüğü vardır.

Haklar ve Özgürlükler

Haklar ve özgürlükler, vatandaşların kendilerini ifade etme özgürlüğüne sahip ve saygın olmaları için gereklidir. Bu haklar genellikle, insan haklarına, özellikle de siyasi haklar ve sivil haklara referans vermektedir. Bunlar arasında oy hakkı, düşünce özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü gibi haklar yer alır.

Demokrasinin Zorlukları

Demokrasi, bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Seçimler, siyasi partiler ve hükümetler, insan doğasındaki önyargılar ve ideolojik farklılıklar gibi konularda zorluklarla karşılaşabilir.

Seçimler

Seçimler, adayların niteliklerine bakılmaksızın, sadece siyasi partilere bağlı olarak yapılabileceği için demokrasiyi tehlikeye atabilir. İnsanların sadece adayların parti kimliği hakkında bilgi edinmesi, seçimlerin gerçek nedenleri ve sorunları ortadan kaldırarak, sadece ideolojik bir mücadeleye dönüştürür.

Siyasi Partiler

Siyasi partilerin yaygın bir şekilde, partilerinin hedefleri doğrultusunda, bilgiye ve verilere inanmaları oldukça önemlidir. Bu zorluğu aşmanın bir yolu, açıklık ve şeffaflık oluşturmaktır. Halk, seçim kampanyaları sırasında adayların politikalarında kararlı olduğunu düşündüğünde daha çok güvenir.

Sonuç

Demokrasi, en iyi yapısında, insan haklarını, çoğulculuğu ve toplumda heyecan uyandıran bir toplum yapısını teşvik eden özgürlüklerin bir koruyucusu olarak kalmaya devam edecektir. Ancak, her zaman, uygulamasında zorluklar vardır ve hızlı bir değişime uğrayan dünya, özellikle küreselleşme ve dünya politikasındaki gittikçe artan çatışmalar, demokratik değerlerin korunması için ayrı bir şey vardır.